>Firma
 
>Katalóg
 
>Zoznam náhradných dielov
 
>Služby a predaj
 
>Novinky a oznamy
 

Rozvádzače, adaptéry

Adaptrér DR 10
pre modernizáciu výťahov

Účel zariadenia je nahradiť dožívajúcu relé logiku u osobných výťahov TOV250/0,7 (BOV 250/0,70) a TOV 320/0,7 moderným elektronickým riadením pri zachovaní zostávajúcej inštalácie kabíny a šachty. Adaptér obsahuje novú silovú časť (tru stýkače) zo všetkými spätnými väzbami do riadiacej karty E 148.

Adaptér DR 10

Do zariadenia je možné doplniť revíznu jazdu.

Výmena zariadenia nevyžaduje zásah do elektroinštalácie výťahu s výnimkou rozvádzača. Vylúčenie výťahu z prevádzky sa tak skracuje na niekoľko hodín.
Adaptrér DA
pre modernizáciu rozvádzačov SP 40, RJD, RND

Adaptér nahrádza dožívajúcu relé logiku v osobných výťahoch TOM 320/07 a vyššími rozvádzačmi typu SP 40, RJD a RND moredným elektronickým riadením pri zachovaní čo možno najviac komponentov z pôvodnej elektroinštalácie výťahu.

Adaptér DA

Výmena zariadenia vyžaduje minimálne zásahy do elektroinštalácie výťahu. Adaptér sa montuje do skrine pôvodných rozvádzačov SP 40 alebo RND (RJD).
Mikroprocesorové karty pre adaptréry

Univerzálna mikroprocesorová karta E148 pre riadenie výťahov

 

Karta E148 ke kompaktné mikroprocesorové riadenie splňujúce požiadavky výťahovej techniky. Je použiteľná pre všetky druhy pohonov výťahov. Umožňuje pripojenie všetkých druhov ručných i automatických dverí.

Všetky kontrolné a riadiace funkcie sú sústredené na jeden plošný spoj.

Pripojené stýkače a relé sú ovládané miniatúrnymi relé na riadiacej doske, čo umožňuje takmer ľubovolnú voľbu cievok podľa potrieb zákazníka. To isté platí pre voľbu napätia bezpečtnostného obvodu výťahu.

Karta E148

Na riadiacej doske sú LED diódy zobrazujúce stavy všetkých vstupov, väčšinu výstupov a porúch. Karta je vybavená pamäťou EPROM pre záznam porúch a tieto záznamy sa zachovajú aj pri výpadku napájacieho napätia.

Jednoduché prevedenie vstupov a výstupov, ich organizácia, diagnostika karty umožňuje jednoduchú montáž a bezproblémový chod. Systém nevyžaduje zložité meriacie prístroje. Pre vyskúšanie a uvedenie do prevádzky stačí jednoduchý voltmeter.

V základnom prevedení umožňuje jednotlačidlový obojsmerný zber a zber dole až 16 poschodí alebo dvojtlačidlový obojsmerný zber až 10 poschodí.

 

Pri použití rozširujúcej karty sa maximálny počet staníc zvýši na 24.

Univerzálna Miktoprocesorová karta E248 pre riadenie výťahu

 

Karta E248 je kompaktné mikroprocesorové riadenie splňujúce požiadavky výťahovej techniky. Je použiťeľná pre všetky druhy pohonov výťahov. Umožňuje pripojenie všetkých druhov ručných aj automatických dverí.

Všetky kontrolné a riadiace funkcie sú sústredené na jeden plošný spoj.

Pripojené stýkače a relé sú funkcie sústredené na jeden plošný spoj.

Pripojené stýkače a relé sú ovládané miniatúrnymi relé na riadiacej doske, čo umožňuje takmer ľubovolnú voľbu cievok stýkačov, cievok podľa potreby zákazníka.

Na riadiacej doske sú LED diódy zobrazujúce stavy všetkých vstupov, väčšinu výstupov a porúch. Karta je vybavená pamäťou FLASH EEPROM pre záznam porúch a tieto záznamy sa zachovajú aj pri výpadku napájacieho napätia.

Jednoduché prevedenie vstupov a výstupov, ich signalizácia, diagnostika karty umožňuje jednoduchú montáž a bezproblémový chod. Systém nevyžaduje zložité meriace prístroje. Pre vyskúšanie a uvedenie do prevádzky stačí jednoduchý voltmeter.

Karta E248

V základnom prevedení umožňuje jednotlačidlový obojsmerný zber a zber dole až 16 poschodí alebo dvojtlačidlový obojsmerný zber až 10 poschodí.

 

Pri použití rozširujúcej karty sa maximálny počet staníc zvýši na 24.

 


EXIS Žilina s.r.o. 2008
Dizajn a riešenie - © Komplexreal s.r.o.
VALID CSS | VALID HTML