>Firma
 
>Katalóg
 
>Zoznam náhradných dielov
 
>Služby a predaj
 
>Novinky a oznamy
 

Laná a ich príslušenstvo

príslušentstvo k lanám

Laná pre použitie vo výťahoch


Ocelové lano šesťpramenné - SEAL ( 6 x 19 = 114 drôtov)

(STN 02 4340, DIN 3058)

SEAL 6x(1+9+9) + vložka
SEAL
6x(1+9+9) + vložka

Laná vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu z drôtov s väčším priemerom. Sú odolnejšie proti oteru ako lano STANDARD 114 (ČSN 02 4322). Laná majú menšiu ohybnosť, ale veľmi dobre znášajú rázové zaťaženie.Orientačný prehľad vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -3 až +6 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
5,00 0,093 15,49 17,47
6,30 0,146 24,19 27,28
6,50 0,147 26,20 29,50
8,00 0,250 39,55 44,59
9,00 0,302 48,90 55,20
10,00 0,370 63,49 71,58
11,00 0,451 73,10 82,40
11,20 0,470 79,87 90,04
12,00 0,537 87,00 98,10
12,50 0,580 99,02 111,60
14,00 0,730 124,50 140,30
16,00 0,920 156,50 176,50
18,00 1,160 197,00 222,10

Príklady použitia :

Výťahové, žeriavové, rýpadlové, vrtné, ťažné, zväzovacie, dolné a vysunuté lanovky.Ocelové lano osempramenné - SEAL ( 8 x 19 = 152 drôtov)
(DIN 3062)

SEAL 8x(1+9+9) + vložka
SEAL
8x(1+9+9) + vložka

 

Laná vinuté súbežným spôsobom. Prameňe majú vonkajšiu vrstvu z drôtov s väčším priemerom. Sú odolnejšie proti oteru. Ohybnosť lana je zaistená drôtmi menších priemerov prvej a druhej vrstvy.Orientačný prehľad vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -0 až +5 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
10,00 0,348 53,60 60,50
11,00 0,422 64,90 73,20
12,00 0,502 77,20 87,10
13,00 0,589 90,70 102,00
14,00 0,683 105,00 119,00
16,00 0,892 137,00 155,00

Príklady použitia :

Výťahové laná a pod.


Ocelové lano šesťpramenné - ŠTANDARD
( 6 x 37 = 222 drôtov)

(STN 02 4324, DIN 3066)

STANDARD 6x(1+6+12+18) + vložka
ŠTANDARD
6x(1+6+12+18) + vložka

 

Laná vinuté klasickým spôsobom s veľkým počtom drôtov pomerne malých priemerov. Použív´vajú sa tam kde sa kladie zvláštna požiadavka na ohybnosť; cez kladky, kotúče a bubny malých priemerov.


Orientačný prehľad vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -5 až +5 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
6,00 0,125 21,45 24,18
7,00 0,170 27,15 30,60
8,00 0,220 34,48 38,87
9,00 0,260 43,80 49,38
10,00 0,320 55,40 62,50
11,00 0,419 67,90 76,50
11,20 0,400 68,44 77,15
12,00 0,498 80,80 91,10
12,50 0,500 85,885 96,78
14,00 0,640 108,60 122,50
16,00 0,810 138,00 155,60
18,00 1,030 175,20 197,50
20,00 1,300 221,70 249,90
21,20 1,450 247,10 278,60
22,00 1,670 272,00 306,00
22,40 1,600 273,80 308,70
23,60 1,800 307,60 346,70
24,00 1,990 323,00 364,00
25,00 2,010 343,40 387,10
26,00 2,340 379,00 428,00
26,50 2,230 381,20 429,80
28,00 2,510 427,70 482,10
30,00 2,800 477,00 537,70
31,50 3,140 536,50 604,80
32,00 3,540 575,00 648,00
33,50 3,610 615,90 694,80
35,50 4,110 700,80 7790,10

Príklady použitia :

Vysuté lanovky, výťahové, rýpadlové, žeriavové, lodné laná a pod.

 


Ocelové lano šesťpramenné - ŠTANDARTD
( 6 x 19 = 114 drôtov)

(STN 02 4322, DIN 3060)

STANDARD 6x(1+6+12) + vložka
ŠTANDARD
6x(1+6+12) + vložka

 

Laná vinuté klasický spôsobom so stredným počtom drôtov, sú stredne ohybné a znesú ohyb cez kladky stredných priemerov; pritom majú pomerne velký priemer drôtov odolných voči oteru.

Orientačný prehľad vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -8 až +5 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
3,00 0,031 - 7,95
3,15 0,033 - 6,34
4,00 0,052 8,77 9,74
5,00 0,082 13,95 15,72
6,00 0,125 20,20 22,80
6,30 0,130 22,50 25,36
8,00 0,210 35,14 39,61
10,00 0,320 55,80 62,91
11,20 0,420 70,85 79,88
1200 0,498 80,80 91,10
12,50 0,530 89,96 101,40
14,00 0,670 113,90 128,40
16,00 0,820 140,60 158,50
18,00 1,030 176,30 198,80
20,00 1,280 219,60 247,60
21,20 1,440 244,90 276,10
22,00 1,670 272,00 306,00
22,40 1,610 275,50 310,60
23,60 1,850 316,20 356,50
24,00 1,990 323,00 364,00
25,00 2,110 359,80 405,70

Príklady použitia :

Úklonné dráhy a lanovky pre baňe, ťažné, vratkové ťažné laná pre lanovky, posúvacie, výťahové, vratné, zdvýhadlové, rypadlové, žeriavové, lodné montážne, vlečné laná a pod.

 


Ocelové lano osempramenné - WARRINGTON
( 8 x 19 = 152 drôtov)

(DIN 3063)

WARRINGTON 6x(1+6+[6+6]) + vložka
WARRINGTON
6x(1+6+[6+6]) + vložka

 

Laná vinuté súbežným spôsobom o väčšom počte drôtov nerovnakých priemerov, čím sa dosahuje lepšieho využitia prierezu. Laná sú dostatočne ohybné a odolné proti oteru.


Orientačný prehľad vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -0 až +5 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
11,00 0,422 64,90 73,20
12,00 0,502 77,20 87,10
13,00 0,589 90,70 102,00
14,00 0,683 105,00 119,00
16,00 0,892 137,00 155,00

Príklady použitia :

Výťahové laná a pod.
Ocelové lano osempramenné - WARRINGTON
( 8 x 19 = 152 drôtov s drôtenou dušov - 75 drôtov)

(PN 9503)

WARRINGTON 6x(1+6+[6+6]) + 1x(1+6+12)+8x(1+6)

WARRINGTON
6x(1+6+[6+6]) + 1x(1+6+12)+8x(1+6)

 

Laná vinuté súbežným spôsobom o väčšom počte drôtov nerovnakých priemerov, čím sa dosahuje lepšieho využitie prierezu. Laná sú dostatočne ohybné a odolné proti oteru.Orientačný rozhas vyrábaných priemerov

Priemer lana
(mm -0 až +5 %)
Hmotnosť
(kg/m)
Menovitá nostnosť lana v kN pri menovitej pevnosti drôtu v MPa
1570 1770
10,00 0,393 78,63 88,64

Príklady použitia :

Výťahové laná a pod.


EXIS Žilina s.r.o. 2008
Dizajn a riešenie - © Komplexreal s.r.o.
VALID CSS | VALID HTML